Kontaktný formulár *
Vyplňte prosím všetky požadované polia
Odoslať
Vaša správa bola úspešne odoslaná
 
SLOVENSKY
 
Kontakty
 
 
 

Veľké investičné celky

Zobrazit další obory činností >
Skrýt další obory činností >
Kontaktujte nás:
MONTÁŽE Trenčín a.s.

Bratislavská 111
911 05 Trenčín
Slovensko

+421 908 723 167

tn@montazetrencin.sk

 

Kompletná realizácia projektov veľkých investičných celkov. Jedná se predovšetkým o tieto činnosti:

 • celková príprava projektu projektu, časové, strojné a materiálové plánovanie
 • tvorba dokumentácie
 • plánovanie a zabezpečenie výrobných, dopravných, montážnych a manipulačných kapacít
 • realizácia projektu
 • asistencia pri uvádzaní do prevádzky
 • odovzdanie hotového projektu zákazníkovi

 

Pre zákazníka je hlavným prínosom komplexnosť dodávky. Všetky práce sú plánované a riadené z jedného miesta, tzn.:

 • minimalizácia rizika vzniku chýb v projekte a jeho následnej realizácii
 • vysoká efektivita plánovania a realizácie projektu po finančnej aj časovej stránke, koordinácia všetkých prác vrátane ich plynulej nadväznosti v rámci stanovených etáp
 • vysoko účinné kontrolné mechanizmy projektu (riadené centrálne príslušným projektovým manažérom)
 • minimálna časová záťaž na pleciach zákazníka – všetky kompetencie a zodpovednosť nesie náš projektový manažér

 

Výber niekoľkých významných referencí z projektov veľkých investičných celkov:

 
Informácie o projekte
Zákazník:
Holcim Slovensko a.s.
Čas realizácie:
rok 2004
Miesto realizácie:
Cementáreň Holcim Rohožník
Priemyselné odvetvie:
Cementárne
Druh a rozsah práce:
Modernizácia výroby portlandského cementu linka č. 2
 
 
Popis projektu

Priebežná doba realizácie 6 meisacov

 

Výmenník tepla

Demontáž stávajúceho dvoj šachtového výmenníka, výška 78 m – celkom 1300 ton oceľovej konštrukcie a technologických zariadení.

Montáž oceľovej konštrukcie a technologického zariadenia nového výmenníka o celkovej hmotnosti 2438 ton až do výšky 108 m.

 

Rotačná pec  Ø 5 m

Demontáž 1602 ton dielov pece ( planétový chladič, žiarová hlava, časti plášťa, pohon rotačnej pece).

Predmontáž  a montáž 955 ton zariadenia rekonštruovanej pece (pohon, ozubený veniec a zdemontované časti plášťa pece).

 

Mlynica suroviny

Rekonštrukcia s výmenou vertikálneho mlyna predstavovala demontáž 1157 ton a montáž 1791 ton technologického zariadenia a oceľových konštrukcií.

Informácie o projekte
Zákazník:
Holcim Slovensko a.s.
Čas realizácie:
rok 2004
Miesto realizácie:
Cementáreň Holcim Rohožník
Priemyselné odvetvie:
Cementárne
Druh a rozsah práce:
Modernizácia výroby portlandského cementu linka č. 2
 
Informácie o projekte
Zákazník:
Považská Cementáreň a.s.
Čas realizácie:
rok 2004 - 2005
Miesto realizácie:
Cementáreň PCLA, Ladce
Priemyselné odvetvie:
Cementárne
Druh a rozsah práce:
Rekonštrukcia cementárne
 
 
Popis projektu

Priebežná doba realizácie 12 mesiacov

 

Výmenník tepla

I. Etapa rekonštrukcia hornej časti

Zaisťovali sme 150 ton dodávok technologických zariadení a oceľovej konštrukcie. Z výšky 86 m sme zdemontovali a namontovali celkom 520 ton oceľovej konštrukcie a technologických zariadení a vystužili sme jestvujúce prvky oceľovej konštrukcie výmenníka.

II. Etapa rekonštrukcia spodnej časti

Predstavovala opäť demontáž, montáž oceľových konštrukcií a technologických zariadení. Zosilnenie prvkov nosnej konštrukcie v celkovom objeme 330 ton až po vstupnú časť rotačnej pece.

 

Uholné hospodárstvo

III. Etapa

Mlynica uhlia - montáž kompletnej technológie o celkovej hmotnosti 252,5 ton.

Kruhová skládka uhlia – montáž kombinovaného skládkového stroja – zakladač, škrabák vrátane kruhovej koľajnice o hmotnosti 115 ton.

Informácie o projekte
Zákazník:
Považská Cementáreň a.s.
Čas realizácie:
rok 2004 - 2005
Miesto realizácie:
Cementáreň PCLA, Ladce
Priemyselné odvetvie:
Cementárne
Druh a rozsah práce:
Rekonštrukcia cementárne
 
Informácie o projekte
Zákazník:
Východoslovenské stavebné hmoty a.s.
Čas realizácie:
rok 2005-2006
Miesto realizácie:
Cementáreň Turňa nad Bodvou
Priemyselné odvetvie:
Cementárne
Druh a rozsah práce:
Modernizácia pecnej linky, rekonštrukcia mlynice a doprava do síl
 
 
Popis projektu

I. etapa - Obnova výmenníka tepla

Priebežná doba realizácie 7 mesiacov

Výmena nosného kruhu rotačnej pece vrátane výmeny lubu pod ozubeným vencom a ozubeného venca. Dodávka a montáž pre PSP ENG. Přerov je členená na päť samostatných prevádzkových súborov:

 • PS 14 – výmenník tepla s dlhým KKN
 • PS 12 – doprava suroviny do výmenníka
 • PS 17 – inštalácia bypassového zariadenia
 • PS 81 – spaľovanie celých pneumatík
 • PS 11 – doprava do homogenizačného sila

 

I. etapa - Rekonštrukcia mlynice a doprava do síl

Priebežná doba realizácie 4 mesiace

Montáž kompletnej dopravy cementu do síl – doprava PIPE s hmotnosťou 220 ton oceľovej konštrukcie a technologického zariadenia. Presýpacia veža a elevátorová veža – montáž 195 ton technologického zariadenia 365 ton oceľovej konštrukcie.

Rekonštrukcia cementovej mlynice 290 ton technologického zariadenia a 100 ton oceľovej konštrukcie.

Informácie o projekte
Zákazník:
Východoslovenské stavebné hmoty a.s.
Čas realizácie:
rok 2005-2006
Miesto realizácie:
Cementáreň Turňa nad Bodvou
Priemyselné odvetvie:
Cementárne
Druh a rozsah práce:
Modernizácia pecnej linky, rekonštrukcia mlynice a doprava do síl
 
Informácie o projekte
Zákazník:
Považský cukor a.s.
Čas realizácie:
rok 2003 - 2005
Miesto realizácie:
Cukrovar Trenčianska Teplá
Priemyselné odvetvie:
Cukrovary
Druh a rozsah práce:
Kompletná rekonštrukcia cukrovaru
 
 
Popis projektu

Priebežná doba realizácie 24 mesiacov

Od 09/2003 do 08/2005 bolo zdemontované a transportované technologické zariadenie z cukrovarov Lehrte, Klein Wanzleben, Schladen, Schleswig (Nemecko) o hmotnosti cca 2 200 ton do cukrovaru Trenčianska Teplá.

 

Technologické zariadenie cukrovaru:

 • difúzna veža, priemer 7,8 m
 • 3ks odparkových staníc, priemer 3,6 m, výška 25 m s hmotnosťou 237 ton
 • zabezpečovali sme repasiu a montáž zariadenia v cukrovare Trenčianska Teplá

01/2005 - 08/2005 Demontáž ČOV o hmotnosti 460 ton cukrovaru Schleswig transport jednotlivých dielov Schleswig - Trenčianska Tepla, montáž kompletnej ČOV v cukrovare Trenčianska Teplá (technologické zariadenie čistiarne odpadových vôd, 5 ks skrutkovaných nádrží od priemeru o 6 do o 26 m a výšky od 5 m do 16 m, 1 ks zváraná nádrž metánového reaktora Ø 14 m, výška 16 m.)

Informácie o projekte
Zákazník:
Považský cukor a.s.
Čas realizácie:
rok 2003 - 2005
Miesto realizácie:
Cukrovar Trenčianska Teplá
Priemyselné odvetvie:
Cukrovary
Druh a rozsah práce:
Kompletná rekonštrukcia cukrovaru
 
Informácie o projekte
Zákazník:
Dieffenbacher GmbH, Nemecko
Čas realizácie:
2013 - 2014
Miesto realizácie:
Swedspan Malacky, Slovenská republika
Priemyselné odvetvie:
Drevospracujúci priemysel
Druh a rozsah práce:
Montáž sušiacej linky a technológie pre výrobu drevotrieskových dosiek
 
 
Popis projektu

Naša spoločnosť zabezpečovala montáž sušiacej technológie drevotrieskovej dosky pre spoločnosť  Dieffenbacher GmbH, ktorý boli dodávateľom pre firmu IKEA Slovakia.

Počas montáže sme namontovali 800 ton technológie, zloženej zo sušiča Ø 6,2 x 32 m, cyklónov, dopravníkov a oceľových konštrukcií. Taktiež sme namontovali sekaciu linku, vločkovú linku, nakladanie a všetky príslušné dopravné trasy o celkovej hmotnosti 700 ton.

Informácie o projekte
Zákazník:
Dieffenbacher GmbH, Nemecko
Čas realizácie:
2013 - 2014
Miesto realizácie:
Swedspan Malacky, Slovenská republika
Priemyselné odvetvie:
Drevospracujúci priemysel
Druh a rozsah práce:
Montáž sušiacej linky a technológie pre výrobu drevotrieskových dosiek
 
Informácie o projekte
Zákazník:
ANDRITZ OY, Fínsko
Čas realizácie:
2014
Miesto realizácie:
MONDI SCP, Ružomberok
Priemyselné odvetvie:
Papierne
Druh a rozsah práce:
RB 3 – montáž rotačnej pece
 
 
Popis projektu

Predbežná doba realizácie 8 mesiacov.

 

Kompletná montáž novej rotačnej pece na vápno Ø 4x105m.  Predmetom montážnych prác boli nasledovné práce:

 • Montáž základových rámov rotačnej pece na základe 1, základe 2, základe 3.
 • Montáž 2 ks axiálnych kladiek
 • Montáž LMD podávacej hlavy vrátanie tesnení
 • Montáž 3 ks nosných kruhov
 • Montáž a spájanie 6 ks dielov rotačnej pece
 • Montáž ozubeného venca
 • Montáž pohonu a pomocného pohonu rotačnej pece
 • Montáž sektorov chladiča
 • Montáž žiarovej hlavy
 • Montáž drviča vápna
 • Montáž horáku
 • Montáž kompletného systému horákovej jednotky
 • Montáž ventilového setu
 • Montáž cyklóna
 • Montáž dopravníkov vápna 2 ks
 • Montáž 2 ks šnekových podávačov
 • Montáž plynového potrubia
 • Montáž dopravníkov výpalu 2 ks

 

Celkom sme namontovali technológiu o hmotnosti 752 ton.

Informácie o projekte
Zákazník:
ANDRITZ OY, Fínsko
Čas realizácie:
2014
Miesto realizácie:
MONDI SCP, Ružomberok
Priemyselné odvetvie:
Papierne
Druh a rozsah práce:
RB 3 – montáž rotačnej pece
 
 
Zobrazit další obory činností >
Skrýt další obory činností >