Kontaktný formulár *
Vyplňte prosím všetky požadované polia
Odoslať
Vaša správa bola úspešne odoslaná
 
SLOVENSKY
 
Kontakty
 
 
 

Politika spoločnosti

Kontaktujte nás:
MONTÁŽE Trenčín a.s.

Bratislavská 111
911 05 Trenčín
Slovensko

+421 908 723 167

tn@montazetrencin.sk

 

Prvoradým cieľom spoločnosti MONTÁŽE Trenčín  a.s. ( ďalej len „spoločnosť“) pri vykonávaní montážnych prác a ďalších činností súvisiacich s ich realizáciou je spokojnosť našich zákazníkov. Preto integrovaný systém manažérstva (ISM) spoločnosti chápeme ako ucelený a komplexný súbor poskytovaných produktov a služieb s ohľadom na životné prostredie,  bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci našich zamestnancov, dodávateľov a ostatných externých subjektov.

 

Dodržiavanie noriem STN EN ISO 9001:2016, STN EN ISO 14001:2016 a STN OHSAS 18001:2009 doplnený splnením aplikovateľných a záväzných požiadaviek považujeme pri riadení spoločnosti za samozrejmosť.

 

Spoločnosť sa snaží o kontinuálne zvyšovanie kvality našich prác za súčasného dodržiavania platnej legislatívy Slovenskej republiky.

Zaväzujeme sa k ochranu životného prostredia, vrátane prevencie znečisťovania životného prostredia.

Zabezpečujeme vysokú úroveň starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci našich zamestnancov s osobitným dôrazom na prevenciu pracovným úrazom a poškodenia zdravia.

 

Zamestnancom spoločnosti je umožnený prístup ku všetkým informáciám a vzdelávaniu, týkajúcich sa oblasti akosti, životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, s možnosťou predkladať spoločnosti svoje návrhy a podnety na zlepšenie.

 

V spolupráci s našou certifikačnou  spoločnosťou TUV Rheinland Cert GmbH je náš  integrovaný systém manažérstva (ISM) trvale zlepšovaný, pričom je schopný akceptovať všetky relevantné požiadavky našich zákazníkov.

 

Vedenie spoločnosti neprestajne vyžaduje od všetkých svojich zamestnancov a subdodávateľov zodpovedný prístup ku kvalite, environmentu a bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

 

Trenčín 01.03.2017