Kontaktný formulár *
Vyplňte prosím všetky požadované polia
Odoslať
Vaša správa bola úspešne odoslaná
 
SLOVENSKY
 
Kontakty
 
 
 

Profil spoločnosti

Kontaktujte nás:
MONTÁŽE Trenčín a.s.

Bratislavská 111
911 05 Trenčín
Slovensko

+421 908 723 167

tn@montazetrencin.sk

 

Spoločnosť MONTÁŽE Trenčín a.s., do roku 2009 spoločnosť MONTÁŽE s.r.o. so sídlom v Rohožníku, vznikla v roku 1993 a  plynulo  nadviazala na 40-ročnú tradíciu materskej spoločnosti Montáže Přerov a.s. v montážach, demontážach, rekonštrukciách, opravách a výrobe technologických zariadení a oceľových konštrukcií.

 

V minulosti sa naši zamestnanci spolu s materskou spoločnosťou podieľali na výstavbe 21 cementární, 26 vápeniek, 37 tehelní, 45 keramických závodov, 15 pórobetónových závodov, 68 úpravní kameniva a ďalších  závodov na území Slovenskej republiky, Českej republiky a v ďalších 36 štátoch celého sveta.

 

Spoločnosť zabezpečuje kompletné vyhotovenie investičných celkov, ktorého súčasťou sú:

  • posúdenie a návrh riešenia,
  • projekčné spracovanie a dielenská dokumentácia,
  • meranie, diagnostika a ustavovanie rôznych technologických zariadení,
  • kompletné dodanie a montáž technologických zariadení,
  • montáž vyhradených technických zariadení,
  • ostatné montážne práce s použitím vlastných montážnych mechanizmov, do nosnosti 400 ton,

pre cementárne, vápenky, keramičky, tehelne, drviarne, závody na úpravu nerastných surovín, hlinikárne, oceliarne a iné technologické a investičné celky v oblasti spracovania nerastných surovín, energetiky, chemického, papierenského, potravinárskeho, sklárskeho a automobilového priemyslu na území Slovenskej republiky a spolu s materskou spoločnosťou v Európe a USA.

 

Spoločnosť zabezpečuje taktiež opravy, rekonštrukcie a výrobu technologických zariadení podľa dokumentácie, predovšetkým dielov plášťov rotačných pecí, mlynov, nosných kruhov, filtrov, sušiakov, chladičov, ventilátorov, zásobníkov, oceľových konštrukcií a mnohých ďalších produktov vrátane dopravy do miesta montáže.

 

Spoločnosť má vlastnú kapacitu 100 kvalifikovaných montážnych pracovníkov a k tomu zodpovedajúcu kapacitu technických pracovníkov. V prípade potreby niekoľkonásobného navýšenia montážnych kapacít spolupracujeme hlavne s materskou spoločnosťou a ďalšími starostlivo vybranými a dlhodobo preverovanými profesionálnymi subdodávateľmi.