Kontaktný formulár *
Vyplňte prosím všetky požadované polia
Odoslať
Vaša správa bola úspešne odoslaná
 
SLOVENSKY
 
Kontakty
 
 
 

Zásady spoločnosti

Kontaktujte nás:
MONTÁŽE Trenčín a.s.

Bratislavská 111
911 05 Trenčín
Slovensko

+421 908 723 167

tn@montazetrencin.sk

 

Všetky nami dodávané tovary a poskytované služby sa opierajú o mnohoročné skúsenosti a stoja na pevných a nemenných zásadách našej spoločnosti, najmä:

 

  • Orientácia na zákazníka a jeho potreby
  • Profesionalita
  • Komplexnosť
  • Tradícia
  • Vysoká kvalita prác
  • Špičkové technické vybavenie
  • Schopnosť riešiť najnáročnejšie technické problémy
  • Adaptácia na tvrdé a nepriaznivé pracovné podmienky
  • Nasadenie veľkého množstva odborných pracovníkov a techniky

 

Sme si plne vedomí faktu, že v našom odbore je kvalifikácia  a kvalita pracovníkov kľúčom k spokojnosti zákazníka a rozhodujúcim faktorom determinujúcim úspech celej spoločnosti.

 

Preto, aj za účelom zachovania našich zásad, trvale pracujeme na rozvoji našich ľudských zdrojov prostredníctvom kontinuálneho vzdelávania, zvyšovania kvalifikácie, odovzdávania know how, odborných skúseností, atď.