Kontaktný formulár *
Vyplňte prosím všetky požadované polia
Odoslať
Vaša správa bola úspešne odoslaná
 
SLOVENSKY
 
Kontakty
 
 
 

Výmena plášťa rotačnej pece Ø 5 x 22,3m na linke 462-DQ1 v cementárni CRH (Slovensko) a.s. Rohožník

 

Naša spoločnosť v termíne od 3.1. do 21.1.2017 úspešne ukončila zákazku „Výmena plášťa rotačnej pece ø 5 x 22,3m na linke 462-DQ1“  v cementárni CRH (Slovensko) a.s. Rohožník. Kompletnú výrobu nového plášťa rotačnej pece zabezpečovala naša materská spoločnosť Montáže Přerov a.s.. Nový plášť rotačnej pece bol vyrobený a dodaný v dvoch dieloch v rozmeroch ø 5x 10m a ø 5x 12,3m o celkovej hmotnosti 99,2 ton.

Zákazka bola rozdelená na dve časti:

Prvá časť - Výmena plášťa rotačnej pece ø 5 x 22,3 na linke 462-DQ1 – predmontáž

Táto časť zákazky bola realizovaná ešte v roku 2016. Predmetom predmontážnych prác bolo spojenie 2 kusov nových vyrobených a dodaných dielov plášťa rotačnej pece o hrúbke plášťa 36 mm do jedného celku. Dodané nové diely boli vyložené už na predom umiestnené elektrické polohovadlá. Následne boli vycentrované, zostehované a zvárane (zváracia metóda 121 – zváranie automatom pod tavivom). Po ukončení zváracích prác bol spoj skontrolovaný 100% NDT vizuálnou a ultrazvukovou skúškou.

Druhá časť - Výmena plášťa rotačnej pece ø 5 x 22,3 na linke 462-DQ1 – montáž

Montáž nového plášťa rotačnej pece bola realizovaná na začiatku roku 2017.

Rozsah demontážnych a montážnych prác bol nasledovný:

 • montáž podpier pod jestvujúci plášť RP (1 podpera na vstupe rotačnej pece, druhá podpera pri nosnom kruhu č. 2, tretia podpera cca v strede medzi prvým a druhým základom na podopretie pece),
 • meranie radiálneho hádzania pece pred zváraním,
 • rozmeranie miest rezov a orysovanie,
 • výroba a montáž hviezdicových výstuh do vnútra pece,
 • uviazanie starej časti pece na žeriav o nosnosti 350 ton a odrezanie, postupná demontáž dvoch dielov pece.
 • transport odrezanej časti na pozíciu + 0,00 m 350 tonovým žeriavom,
 • brúsenie 2 ks úkosov pre zvar na jestvujúcej peci,
 • vyzdvihnutie novej spojenej časti pece na pozíciu za pomoci 350 ton a 250 ton žeriavov.
 • spojenie nového dielu RP s jestvujúcim plášťom pomocou prípravkov,
 • vycentrovanie RP a meranie rovinnosti,
 • zostehovanie a zváranie 2 krát obvodový zvar V 36 z vonkajšej a vnútornej strany,
 • technologický predohrev montážneho zvaru počas zvárania,
 • demontáž sťahovacích a vyrovnávacích prípravkov, demontáž podpier,
 • NDT skúška 2 ks montážneho obvodového zvaru UT v rozsahu 100 % - stupeň C.